TUK, LAND!

(TUK-LAND.com) là kênh sàng lọc nguồn tin chính chủ chính xác 100% khác biệt so với các kênh khác để cung cấp cho các Cá nhân, Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, Môi giới Bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM.

Gói 5 ngày

Miễn phí

 • Giới hạn 01 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 1 tháng

599,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 3 tháng

1,199,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Big Data 4.0

Áp dụng công nghệ 4.0, Big Data, cung cấp dữ liệu tin chính chủ nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tiện lợi

Alo là gặp chủ nhà. Tiết kệm thời gian. Chi phí thấp, hiệu quả cao. Thanh toán tiện lợi.

Dữ liệu khủng

Không giới hạn số lượt truy cập kho tin. Liên tục cập nhật 24/7.


Gói 6 tháng

2,299,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 1 năm

4,399,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 2 năm

8,499,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí