Bảng giá

Phí sử dụng dịch vụ 16.500 vnđ/ngày đã bao gồm 10% thuế VAT. Mức chiết khấu áp dụng cho Khách hàng khi mua gói dịch vụ có thời gian sử dụng từ 1 tháng trở lên như sau:

Gói 5 ngày

Miễn phí

 • Giới hạn 01 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 1 tháng

599,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 3 tháng

1,199,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 6 tháng

2,299,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 1 năm

4,399,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Gói 2 năm

8,499,000

 • Giới hạn 02 máy
 • Truy cập dữ liệu
 • Hỗ trợ miễn phí
 • Cập nhật miễn phí

Liên hệ:

0345.346000 - Ms Tuấn
Email: tuktechco@gmail.com
Website: https://tuk-land.com